Fastigheten såldes i november 2019.

Svanå Bruk & Säteri

Vackert intill Svartån, ett par mil norr om Västerås och 13 mil från Stockholm, ligger Svanå Bruk & Säteri. Svanå är en underbar egendom med gedigen historia som genomsyrar hela miljön kring gårdscentrum och den engelska parken. Det smakfulla Corps-de-logiet från 1600-talet, tillsammans med de vackra flyglarna, håller bästa möjliga standard och erbjuder ett förstklassigt boende. Gårdens totala areal uppgår till 1 377 hektar varav 992 hektar produktiv skogsmark och 334 hektar inägomark. Ägofiguren är optimal med stora åkerskiften i anslutning till ekonomibyggnaderna och täta skogsbestånd på fastighetens västra och södra del. Nu erbjuds möjligheten att förvärva Svanå och därmed säkra en plats i gårdens ägarlängd.

Möjligt att förvärva för juridisk person.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67