rådgivning

VÄRDERING

Det finns väl utarbetade metoder för att värdera en jord- och skogsfastighet. Ofta går man igenom gårdens olika delvärden och ställer dessa i relation med jämförbara delvärden i området där gården ligger. Alternativt räknar man på ett framtida avkastningsvärde eller en återuppbyggnadskostnad. Alla delvärden läggs sedan samman vilket resulterar i en helhetsbild av vad gården är värd. Dock är det först efter detta steg som erfarenhet och marknadskännedom får stor betydelse.

Att värdera en gård kan ibland kännas som att jämföra äpplen och päron. Ingen gård är den andra lik och det finns alltid vissa delar på en gård som är bättre än vanligt men även sämre delar. En marknadsvärdering syftar till att bedöma det mest sannolika priset vid en öppen försäljning på en fri och öppen marknad. Och då måste man ju veta hur marknaden ser ut. Vad är särskilt attraktivt och hur resonerar eventuella köpare kring de olika delvärdena?

När vi gör värderingar får denna lite mer resonerande del särskilt utrymme. Vi vill upplysa om hur vi uppfattar marknaden för just er gård. Slår vi ut alla försäljningar vi gjort genom åren och jämför dessa med vad vi värderat gårdarna till innan försäljningen, landar vi nära vårt bedömda värde. 

TRANSAKTIONSRÅDGIVNING

Att överlåta fastigheter är inte bara att köpa och sälja. Överlåtelsen ska ske på rätt sätt så att inte viktiga värden går förlorade. Vi har under lång tid samlat på oss kunskap, tips och tricks i alla typer av transaktioner som har med jord och skog att göra. Kanske vill ni undersöka möjligheten att paketera gården i ett bolag? Finns det ett behov av att flytta pantbrev eller se över möjligheten till rationaliseringsförvärv?

Det finns en mängd olika situationer eller upplägg som i stor utsträckning kan påverka ett förvärv och ett ägande positivt. Att stämma av olika idéer eller tankar med oss, kan resultera i stora förtjänster eller besparingar. Och kanske kan vi komma med ett förslag som ni inte ens hade tänkt på?

GENERATIONSSKIFTE

Att äga en gård är förenat med ett stort ansvar. Förhoppningsvis är gården inte bara en ekonomisk trygghet utan också en plats för rekreation, avkoppling och närhet till familj. Vi tycker att familjen är särskilt viktig, att ha en god relation och sammanhållning.

Ansvaret för gården begränsas inte till en generation. Många gånger kan ansvaret föras över på arvtagare i flera hundra år. Men det är inte alltid enkelt, speciellt inte om man är många parter med lika många viljor. Här kan det vara bra att få hjälp.

Vi på Karl Danielsson Egendomar kan hjälpa er att sätta ord på de tankar ni har inom familjen. Det kan också finnas möjligheter och upplägg som ni tidigare inte har tänkt på. Vi kan på ett sakligt och oberoende sätt värdera er gård och ge er vägledning om hur beskattningen kommer att falla ut i olika situationer. Allt för att ni inom familjen ska kunna fortsätta vara just en familj.