Fastigheten såldes i juni månad 2015.

Ottekil Gård

Ottekil har en total areal om ca 610 hektar, varav 364 hektar åkermark och 209 hektar skogsmark. Utöver detta finns ett mycket rationellt ekonomibyggnadsbestånd som är välinvesterat och i gott skick. Bostäderna består av en vacker och trevlig mangårdsbyggnad i anslutning till brukningscentrum och tre uthyrningsbostäder. För den som intresserar sig för jakt och fiske finns goda förutsättningar för att jaga kronhjort, vildsvin och rådjur samt fiska i intilliggande sjöar.

Ny ägare till Ottekil blir familjen Ramel från Hviderup utanför Lund, som även äger Åkerö ett par mil norr om Ottekil. Genom förvärvet kommer Åkerö Förvaltning AB att komplettera sin redan etablerade kycklingproduktion med gris- och köttdjursuppfödning på Ottekil.

 

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70-254 15 80

Tina Olsson

+ 46 70-299 20 76