Fastigheten såldes under hand i augusti månad 2016.

Lännaskogen

Efter endast en timmes bilfärd från centrala Stockholm når man den spännande fastigheten Lännaskogen. En mycket välarronderad egendom om 465 hektar, där 396 hektar utgör produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 85 000 m3sk, vilket innebär ett genomsnittligt förråd om nästan 220 m3sk per hektar.

I östra delen finns det totalt 6,6 hektar vatten, fördelade på sjöarna Fäglasjön och Hagsjön. Här kan man fiska, när man inte vill sitta på pass i något jakttorn vid de små åkerlyckorna. Byggnationen utgörs endast av ett litet torp, så här är det skogsbruket som står i centrum.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

VIktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80