Fastigheten såldes i augusti månad 2016.

Björkängs skog

Den fina gården Björkäng vid Båven delvis fått nya ägare. Den norra delen, om ca 80 hektar skogsmark, viltvatten och några avstyckade hästgårdar, har under augusti månad förmedlats av oss. Säljarna valde att behålla gårdscentrum och den södra, mer jordbruksdominerade delen av fastigheten.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Tina Olsson

+ 46 70 - 299 20 76