COOKIES
För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt använder vi oss av cookies. Cookies, är små textfiler som lagras i din dator. Ofta handlar det om särskild information, så som förval- da språkinställningar, som tack vare cookies snabbt kan återläsas nästa gång du besöker vår hemsida (beroende på cookiens livslängd).

FUNKTIONELLA COOKIES
Funktionella cookies behövs för att du ska kunna använda vår webbplats på ett optimalt sätt. Dessa raderas när du stänger din webbläsare. De funktionella cookies vi använder på vår webbplats är:

INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES
För att du ska slippa göra inställningen för cookies varje gång du besöker vår webbplats, spa- rar vi dina preferenser i en cookie. Ingen övrig information om dig sparas i denna cookie.

COOKIES FÖR WEBBANALYS
Cookies som används för webbanalys kan spara information om ditt användande av webb- platsen. De cookies för webbanalys som används på vår webbplats är:

GOOGLE ANALYTICS
Webbplatsen använder Google Analytics, vilket är en tjänst för webbanalys tillhandahål- len av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Om du godkänner att cookies lagras kommer Google att samla information om hur du an- vänder webbplatsen, i form av till exempel vilka sidor du besökt, vilka språkinställningar du har, ditt operativsystem m.m. Datan som samlas in är anonym för oss och används enbart i statistiskt syfte.

HUR KAN DU KONTROLLERA COOKIES?
Du kan själv kontrollera och radera cookies precis som du vill. Läs mer om detta på about- cookies.org. Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webb- läsaren så att den inte tar emot några cookies. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

INTEGRITETSPOLICY – Karl Danielsson Egendomar AB
Karl Danielsson Egendomar behandlar en mängd personuppgifter i den dagliga verksam- heten. Vi vill genom denna integritetspolicy upplysa om hur vi hanterar uppgifterna samt om vilka rättigheter du har. Vi lagrar personuppgifter från säljare, potentiella säljare, köpare, spekulanter, webbplatsanvändare och i samband med andra situationer. Dessa redovisas nedan.

SÄLJARE
Förmedlingsuppdrag
Förmedlingsuppdraget innebär förmedling av fastighet eller tjänst, kommunikation genom uppdraget mellan parterna, kommunikation med bank, publicering av bilder och uppgifter på egna och samarbetspartners hemsidor samt i tidningsmedia, administration av handpen- ning, noteringar i kundregister samt ID-kontroll. Vi hanterar personuppgifter i form av namn, personnummer, kopia på ID-handling, kontaktuppgifter, kontouppgifter, uppgifter om säljarens sambo eller maka/make, meddelanden och försäljningspriser. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är genom avtal samt genom rättslig förpliktelse enligt fastighetsmäklarlagen.

Marknadsföring
Kommunikation och information om sålda objekt på vår hemsida, samt genom tryckta material, i syfte att marknadsföra Karl Danielsson Egendomar. Vi hanterar uppgifter i form av namn, kontaktuppgifter och information om sålda fastigheter. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är berättigat intresse d.v.s. genom vårt intresse av att marknads- föra Karl Danielsson Egendomar.

POTENTIELL SÄLJARE
Värderingsuppdrag
Värderingsuppdraget innefattar hantering av förfrågan om värderingsuppdrag och genomförande av värderingsuppdrag. För att kunna genomföra värderingsuppdraget behö- ver vi hantera personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter, informa- tion om värderingsobjektet samt meddelanden. Vår lagliga grund för personuppgiftshante-ringen är genom avtal, där hanteringen är nödvändig för att fullgöra värderingsuppdraget, samt berättigat intresse, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för oss för att vi ska kunna besvara en värderingsförfrågan.

Marknadsföring
Vi genomför kontinuerligt utskick till fastighetsägare och tidigare kunder genom brev, där vi erbjuder våra tjänster. Vi hanterar då personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter och fastighetsinformation. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är berättigat intres- se, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att kunna marknads- föra våra tjänster.

KÖPARE
Förmedlingsuppdrag
Förmedlingsuppdraget innebär förmedling av fastighet eller tjänst, kommunikation genom överlåtelseprocessen, administration av handpenning, noteringar i kundregister, ID-kontroll. Vi hanterar uppgifter i form av namn, personnummer, kopia på ID-handling, kontaktuppgif- ter, meddelanden och försäljningspriser. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är genom avtal samt genom rättslig förpliktelse enligt fastighetsmäklarlagen.

Marknadsföring
Kommunikation och information om sålda objekt på vår hemsida, samt genom tryckta material, i syfte att marknadsföra Karl Danielsson Egendomar. Vi hanterar uppgifter i form av namn, kontaktuppgifter och information om sålda fastigheter. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är berättigat intresse d.v.s. genom vårt intresse av att marknadsföra Karl Danielsson Egendomar.

SPEKULANTER
Förmedlingsuppdrag
Förmedlingsuppdraget innebär förmedling av fastighet eller tjänst där vi utöver ovanståen- de uppgifter behandlar spekulanters intresseförfrågningar om olika fastigheter. Vi hanterar personuppgifter i form av namn, i vissa fall personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om lämnade bud. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är genom berättigat intresse, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt och säljarens intresse av att hantera spekulanters intresseanmälningar. Vi har även en rättslig förpliktelse enligt lag att föra budförteckning.

Marknadsföring
Kommunikation avseende andra objektstyper baserat på tidigare visat intresse. Vi hanterar personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter och typ av fastighet som intressenten tidigare har haft intresse av. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är berättigat intresse, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att kunna erbjuda spekulanter rätt typ av objekt.

ÖVRIG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Intern hantering
Vi följer upp och analyserar genomförda uppdrag, fakturerar uppdragsgivare och sköter företagets bokföring. Vi hanterar personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, fastighetsuppgifter och betalda arvoden. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är genom berättigat intresse, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att utvärdera genomförda uppdrag, fakturera och betala ut lön till anställda. Vi har även en rättslig förpliktelse enligt lagen om bokföring.

Extern hantering
Vi kan enligt rättsliga förpliktelser behöva lämna ut personuppgifter i samband med exempelvis rättstvister. Vi hanterar personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter, personnummer, objektsinformation och meddelanden. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är rättslig förpliktelse, d.v.s. att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

Webbplatsen
Kommunikation av objekt i digitala kanaler. Vi sparar uppgifter om besöks- och klickhistorik, samt publicerar information om förmedlingsobjekt på vår hemsida och i sociala medier. Vår lagliga grund för personuppgiftshanteringen är genom berättigat intresse, d.v.s. att hanteringen är nödvändig för att tillgodose vårt intresse av att kunna följa besöksstatistik och marknadsföra vårt företag och våra förmedlingsobjekt.

ÖVRIG INFORMATION 
Varifrån samlar vi in uppgifter?

• Från dig själv när du kontaktar oss, träffar oss samt anmäler ditt intresse för objekt via vår hemsida.

• Från offentliga register som t.ex. Lantmäteriet, Skatteverket och söktjänster på Internet.

Till vilka mottagare överför vi personuppgifter?

Dina rättigheter
Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning ett flertal rättigheter där du kan påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du kontaktar oss i något av nedanstående avseende kommer vi så långt vi får, i förhållande till tvingande lagstiftning, vara fullkomligt tillmötesgående i hur du vill att dina personuppgifter behandlas. Vi kommer på förfrågan att ta bort personuppgifter efter dina önskemål eller sluta hantera dem i framtiden, så länge vi inte måste spara uppgifterna enligt lag. Vi vill dock upplysa dig om att vår möjlighet att till fullo kunna fullfölja våra åtaganden och ambitioner gentemot dig, kan komma att försämras om du begränsar vår hantering av dina personuppgifter.