TEST

Vi på Karl Danielsson Egendomar är stolta över att erbjuda 160 hektar i ett skifte alldeles utanför Linköping, där även juridisk person kan förvärva egendomen.

Gerstorp är en gård som idag erbjuder vackra skogar, natursköna betesmarker och högavkastande åkrar. Därtill finns även bostadshus och ekonomibyggnader.

Fastigheten är en trygg placering där det finns god substans i form av jord, skog och byggnader, vilka också ger ett gott kassaflöde. Samtidigt har detta område stora exploateringsmöjligheter framför sig, vilket ger potential till att göra Gerstorp till ett mycket spännande projekt.

Möjligheten att förvärva aktierna till det bolag som äger Gerstorp underlättar väsentligt, då varken förvärvstillstånd eller lagfartskostnader uppstår i transaktionen.

FAKTA

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.