stora söderby

Stora Söderby är en välbelägen och trevlig fastighet som erbjuder lite av det mesta endast 40 minuters bilfärd från Stockholm.

Den välarronderade gården om 315 hektar erbjuder en stimulerande tillvaro med möjlighet till aktivt skogsbruk och jordbruk, spännande jakt samt mycket goda hyresintäkter. Det sistnämnda kan även utvecklas ytterligare. Framtida ägare kan även se fram mot vackert boende i den fint belägna Mangårdsbyggnaden.

Den produktiva skogsmarken på Stora Söderby uppgår till 178 hektar och virkesförrådet bedöms vara ca 33 700 m3sk, vilket innebär ett genomsnittligt förråd om trygga 190 m3sk per hektar. Åkermarken om 107 hektar är upplåtet på ett sidoarrende, vilket ger ett bra årligt tillskott. Nuvarande ägare har även genomfört flera omfattande renoveringar av bostadshusen och ökat hyresintäkterna. Uthyrningsverksamheten i ekonomibyggnaderna bidrar också med ett gott kassaflöde.

FAKTA

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.