Nu finns möjligheten att köpa Kalerum Skogar; ett fantastiskt skogsinnehav i södra Östergötland, där arealen uppgår till 1 938 hektar varav 1 638 hektar består av pedantskött och välväxande skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 192 000 m3sk och består till över 90 % av tall och gran.

Läs mer om Kalerum Skogar under fliken Till salu. Där kan ni även beställa ett kompendium.