Fastigheten såldes i oktober månad 2015.

Valsjö Skogar

Valsjön är en ytterst välarronderad skogsegendom belägen i den vackra Hotagsbygden i nordvästra Jämtland. Egendomen uppgår till 1 593 hektar varav 1 170 hektar skogsmark med ett virkesförråd om 107 155 m3sk. Egendomen har brukats professionellt med syfte att skapa en långsiktigt hållbar skog med god avkastning.

Hotagsbygden är ett riktigt eldorado för den jakt- och fiskeintresserade. Egendomen erbjuder fiske efter bland annat öring och röding i flera tjärnar och sjöar samt god jakt efter älg och småvilt. Området är känt för sina stora öringar och har sedan länge lockat sportfiskare från när och fjärran. redan under 1800-talet reste engelska adelsmän hit för att svinga sina flugspön i strömmarna.

Ansvarig mäklare

Realtor

Tina Olsson

+ 46 70 – 299 20 76

Handläggare

Additional contact

Karl Danielsson

+ 46 70-648 23 03

Viktor Danielsson

+ 46 70-254 15 80