Fastigheten såldes underhand i oktober 2017.

Uddberga gård

Uddberga gård är en sällsamt trevlig fastighet vid stranden av Båven, mitt i det vackraste Sörmland. Gårdens ca 335 hektar, varav av 180 hektar skog och ca 130 hektar inägomark, består av en klassisk sörmländsk mosaik av kuperade betesmarker, åkrar och välväxande skogar.

Byggnationen på Uddberga utgörs av fyra permanentbostäder och sex charmiga torp. Ekonomibyggnaderna består av en äldre ladugård, tork, stall med två boxar, verkstad och vagnslider. Förutom en stor del i Båvens klara och fiskrika vatten har Uddberga även del i den mindre Kvarnsjön. Som kronan på verket är Båvenområdet ett av de viltrikaste i landet, både vad gäller fyrbenta djur som fisk och kräftor.

 

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80