Sjönnebol såldes under våren 2014.

Sjönnebol Säteri

På det bördiga Värmlandsnäs, endast 40 minuter från Karlstad ligger Sjönnebol Säteri. Den välarronderade egendomen omfattar totalt drygt 1 500 hektar varav 1 350 hektar välskötta skogsmarker som gränsar med ca 3 km egen strand mot Vänern.

Av den välhållna byggnationen kan särskilt framhållas det vackra och mycket smakfullt renoverade Corps-de-logiet från 1700-talet med tillhörande flyglar.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 – 254 15 80