Fastigheten såldes i juli månad 2016.

Saxnäs

Saxnäs är en naturskönt belägen och synnerligen välarronderad skogsegendom vid Vindelälven i Sorsele kommun i Västerbotten. Egendomen uppgår till 1 208 hektar varav 1 019 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt 73 000 m3sk. Fastigheten är välbeskogad med gammal skog samt ungskogar i tillväxt.

Området erbjuder klassisk jakt på älg samt även goda möjligheter till licensjakt på björn. Saxnäs ingår i Sorsele älgskötselområde om totalt 25 000 hektar. Jakten är tillgänglig omgående för en ny ägare. Fastigheten gränsar i Vindelälven till väster samt Abmoträsket och Ribbträsket i öster.

Ansvarig mäklare

Realtor

Tina Olsson

+ 46 70 - 299 20 76

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80