Fastigheten såldes i december 2019.

Sagåskogen

Sagåskogen är en mycket välskött och produktionsinriktad skogsfastighet om 668 hektar med suverän arrondering. Virkesförrådet uppgår till 84 800 m3sk och skogens åldersfördelning ger de bästa förutsättningarna för rejäla slutavverkningar samtidigt som god tillväxt är att vänta. Nuvarande ägare har även lagt ner stora resurser på att etablera ett poppelbestånd om ca 50 hektar. Det finns goda jaktmöjligheter på framförallt kronhjort men även älg, rådjur och vildsvin.

Juridisk person kan förvärva Sagåskogen utan krav på förvärvstillstånd och avståndet till Stockholm uppgår till 10 mil och man når marken enkelt från E18 mot Västerås. Här erbjuds således fantastiska möjligheter till rationellt skogsbruk, stabilt kassaflöde, spännande jakt och ett vackert boende vid Sagån, drygt en timme från Stockholm.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67