Fastigheten såldes i januari månad 2016.

Säbylunds egendom

På den vidsträckta Närkeslätten mellan Kumla och Örebro, ligger Säbylunds egendom. Den välarronderade egendomen omfattar totalt ca 1 200 hektar varav 640 hektar prima åkermark och 460 hektar skogsmark. Byggnationen domineras av det vackra Corps-de-logiet från slutet av 1700-talet med sina bägge flyglar. Därtill finns ett flertal bostäder och ekonomibyggnader för gårdens drift.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80