Bolaget såldes juli 2014.

Örmo skogar

Örmo Skogar AB, ett av Sveriges större och mest välskötta skogsbolag, har ett markinnehav om drygt 4 300 hektar högproducerande och välsluten skog. Bolagets marker är dessutom mycket välarronderade, har ett utvecklat vägnät, tillgång till flera sjöar och ett stort virkesförråd. Ytterst sällan, om ens någon gång, presenteras ett skogsinnehav i klass med detta på den öppna marknaden.

Det är skillnad på skog och skog.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 – 254 15 80

Oskar Danielsson

+ 46 70 – 241 97 18