Fastigheten såldes i april 2017.

Mörby Gård

Mörby är en fantastisk spannmålsgård belägen på en f.d. sjöbotten i Kvismaredalen på Närkeslätten. Här odlas spannmål på 295 hektar stora välarronderade skiften med en blandning av lera och mulljord. Till gården hör också ca 142 hektar skog, möjlighet till spännande jakt i ett område med starka kronhjortsstammar, mangårdsbyggnad och ytterligare tre bostadshus vilka alla hyrs ut och genererar goda intäkter.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Tina Olsson

+ 46 70 - 299 20 76