Gården såldes underhand januari 2015.

Medevi Säteri

Medevi Säteri är ett sällsynt vackert Östgötskt herresäte som kännetecknas av en klassisk sätesbyggnation från 1700-talet med tillhörande flygel, allt i bästa skick. Tack vare kombinationen av inägomarker och skog skapas en härlig miljö med goda förutsättningar för boende, jakt och småskaligt jordbruk. Den välarronderade egendomen omfattar totalt drygt 700 hektar, varav 450 hektar skogsmark och 165 hektar inägomarker. Därtill finns ett flertal anlagda viltvatten.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70-254 15 80