Fastigheten såldes under hand i oktober månad 2016.

Länna Prästgård

Länna Prästgård är Upplands äldsta bevarade prästboställe. På gården finns flera byggnadsminnesförklarade byggnader från 1600-talet, bland annat den gamla prästbostaden med en stor del av originalinredningen intakt. Länna Prästgård är belägen vid Länna kyrksjö i Uppländsk kulturbyggd ca 10 km sydväst om Norrtälje.

Till fastigheten hör ca 70 hektar inägomark, 7 hektar skog samt 8 hektar vatten.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

Tina Olsson

+ 46 70 - 299 20 76