Fastigheten såldes underhand i september 2018

Krutebo

Krutebo är en välskött skogsfastighet om drygt 210 hektar, belägen söder om Kisa. Fastigheten har en mycket trevlig arrondering med välväxande skog på marker med ett väl utbyggt vägnät. Det totala virkesförrådet uppgår till nästan 40 000 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmaste framtiden.

På den västra delen återfinns gårdscentrum, i en vacker miljö med öppna marker. I fastighetens östra del ligger ett charmigt sommartorp på en höjd. Därifrån kan man promenera ner och fiska eller bada i sjön Verveln, som är känd för sitt klara vatten.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67