Fastigheten såldes i januari 2018

Kallfors Skogar

Kallfors Skogar är en väl sammanhängande skogsfastighet om ca 420 hektar, belägen strax utanför Järna, endast fem mil från Stockholm. Även om marken är stadsnära och lättillgänglig finns här ett lugn och en stillhet med möjlighet till aktivt skogsbruk samt rekreation i form av jakt och fiske. Den produktiva skogsmarken uppgår till drygt 350 hektar med ett virkesförråd som rymmer både rejäla avverkningar och tillväxtskog i bästa ålder. Kallfors marker lämpar sig utmärkt för framförallt älg- och rådjursjakt, med inslag av vildsvin och dovhjort.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

Tina Olsson

+46 70 - 299 20 76