Fastigheten såldes under hand i februari månad 2016.

Hudda gård

Hudda gård är en fantastisk skogsgård belägen i Tidersrums socken i södra Östergötland, strax sydväst om Kisa. Den välarronderade fastigheten i ett skifte uppgår enligt skogsbruksplanen till 986 hektar, varav 949 hektar är produktiv skogsmark. Till fastigheten hör ett gårdscentrum med bostadshus, flygel, ladugård, maskinhall samt hundhus. Hudda gård är pedantiskt skött i allt vad gäller skogen, skogsbilvägar samt bebyggelse.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80