Fastigheten såldes under hand i september 2017.

Hassleholm

Hassleholm är en högproducerande spannmålsgård belägen mitt på den bördiga Västgötaslätten, strax söder om Lidköping. Jordbruksmarken uppgår till 208 hektar bestående av välarronderade fält med högklassiga jordar som ger en god och stabil avkastning. Gården består av två skiften, varav huvudskiftet är Hassleholm och det andra kallas Grumpan. Gårdscentrumet är beläget på Hassleholm och består av ett nätt byggnadsbestånd med en trevlig mangårdsbyggnad omgärdad av en stor lummig trädgård. Alldeles i anslutning till mangårdsbyggnaden finns de rationella och välskötta ekonomibyggnaderna, varav en byggnad rymmer en modern torkanläggning med utrymme för 1 200 ton spannmål. Utöver åkermarken finns ca 49 hektar skogsmark, i varierande ålder och med hög bonitet.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

Tina Olsson

+46 70 - 299 20 76

John Wåhlin

+ 46 70 - 958 33 67