Fastigheten såldes under hand i augusti månad 2016.

Hånö Säteri

I en av de vackraste delarna av det sörmländska landskapet, mellan Trobbofjärden och Sibbofjärden, ligger Hånö Säteri. En fastighet med anor ända tillbaka till 1600-talet, ett århundrade då godsbildningen ännu pågick och adliga säterier skapades. Det ståtliga Corps de logiet med sina originella portar dominerar byggnationen och den gamla väderkvarnen är gårdens riktmärke. Egendomen består av 700 mycket välarronderade hektar. Det finns ett flertal bostäder i mycket gott skick och även välinvesterade ekonomibyggnader, bland annat en fatabur, en jaktstuga med vällingklocka och det pittoreska badhuset.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 - 648 23 03

Handläggare

Additional contact

VIktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80

John Wåhlin

+ 46 70 - 958 33 67