Fastigheten såldes i januari 2018

Halvarsbenning

Halvarsbenning är en ytterst välarronderad och produktionsinriktad skogsfastighet om 137 hektar, belägen i Norbergs kommun. Den produktiva skogsmarken utgör 127 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 23 700 m3sk. Detta innebär ett genomsnittligt förråd om 187 m3sk per hektar. Här finns utrymme för både slutavverkningar och omfattande gallringar under den närmaste tioårsperioden.

Ansvarig mäklare

Realtor

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Tina Olsson

+46 70 - 299 20 76