Fastigheten såldes under hand i januari månad 2017.

Gobo skog

Gobo skog är en naturskön och välskött skogsfastighet om 287 hektar, belägen i Åtvidabergs kommun. Den produktiva skogsmarken utgör 260 hektar och innehåller välväxande gallringsskogar samt täta bestånd för slutavverkning. Fastighetens välutvecklade vägnät ger goda förutsättningar för ett effektivt och rationellt skogsbruk i framtiden. Som inramning till fastigheten hör även 65 hektar vatten i den vackra sjön Taggen.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+ 46 70 - 958 33 67

Tina Olsson

+ 46 70 - 299 20 76