Fastigheten såldes i juli månad 2016.

Fliseryds gård

Fliseryds gård är en underbar skogsfastighet om ca 280 hektar och 25 hektar vatten, vackert belägen mellan Ödeshög och Tranås. Fastigheten har en mycket trevlig arrondering med välväxande skog på kuperade marker. Det totala virkesförrådet uppgår till 49 000 m3sk, vilket bäddar för ett spännande och aktivt skogsbrukande under den närmaste framtiden.

I väster anligger skogen mot en vacker sjö, med klart och kräftrikt vatten, där två privata badplatser också är anlagda. Byggnationen består av typiska skogstorp, som lämpar sig väl för det ostörda och privata boendet, oavsett om man söker avkoppling under sommaren eller övernattning under jaktsäsongen.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+ 46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+ 46 70 - 958 33 67