Fastigheten såldes i januari 2019

Buckarby Skog

Buckarby Skog är en mycket välbeskogad och produktionsinriktad skogsfastighet om 173 välarronderade hektar, belägen i Heby kommun. Den produktiva skogsmarken utgörs av 161 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 30 500 m3sk. Marken är lättillgänglig med välskötta vägar med anlagd vändplan för virkestransporter. Här finns utrymme för både rejäla slutavverkningar och gallringar under den närmaste tioårsperioden. Detta utan att nämnvärt minska det totala virkesförrådet.

Det finns goda jaktmöjligheter på både älg, rådjur, kronhjort och övrigt småvilt. En ny ägare ges möjlighet till både ett stimulerande skogsbruk samt trevliga jaktupplevelser.

Kan förvärvas av juridisk person.

Ansvarig mäklare

Realtor

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80