Fastigheten såldes i oktober 2019.

Brånsta Skog

En produktionsinriktad skogsfastighet om 105 hektar, belägen i Västerås kommun. Den produktiva skogsmarken utgörs av 103 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 15 300 m3sk. Marken är lättillgänglig med anslutande vägar och här finns utrymme för både rejäla slutavverkningar och gallringar under den närmaste tioårsperioden. Detta beror till stor del på den fina åldersfördelningen.

Möjligt att förvärva för juridisk person.

Ansvarig mäklare

Realtor

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80

Handläggare

Additional contact

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67