Fastigheten såldes i maj 2019.

Bolltorp Skog

En mycket välbeskogad och produktionsinriktad skogsfastighet om 118 hektar med god arrondering. Bolltorp Skog är belägen söder om Söderköping, med närhet till väg E22. Den produktiva skogsmarken utgörs av 102 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 20 000 m3sk. Här finns utrymme för både rejäla slutavverkningar och gallringar under den närmaste tioårsperioden, samtidigt som en fin tillväxt är att vänta.

Möjligt att förvärva för juridisk person.

Ansvarig mäklare

Realtor

John Wåhlin

+46 70 - 958 33 67

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+46 70 - 254 15 80