Gården såldes i oktober 2013.

Biby Gård

Vid östra Hjälmaren, ca 10 km väster om Eskilstuna ligger Biby. Fastigheten, med sin djupt förankrade historia omfattar 1 011 hektar varav 537 hektar produktiv skogsmark, 239 hektar åkermark samt 176 hektar betesmark. Byggnationen karaktäriseras av det klassiska corps-de-logiet från 1600-talet med omgivande flyglar och ekonomibyggnader.

Skogen utgör egendomens största substansvärde och markerna erbjuder, förutom en vackert varierande miljö, utomordentliga jaktmöjligheter, gott kräftfiske och ekologisk jordbruksdrift med köttdjur.

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03

Handläggare

Additional contact

Viktor Danielsson

+ 46 70 – 254 15 80