Fastigheten såldes under hand i juni månad 2015.

Backa Skog

Backa skog är belägen mellan Finspång och Vingåker. Fastigheten består av 400 hektar, vara 300 hektar produktiv skogsmark. På den välarronderade fastigheten finns även ett kronhjortshägn om ca 150 hektar med drygt ett hundratal hjortar. Virkesförrådet uppgår till ca 40 000 m3sk och skogen domineras av tillväxtskog i åldern 15-40 år samt slutavverkningsmogen skog.

 

Ansvarig mäklare

Realtor

Karl Danielsson

+ 46 70 – 648 23 03