Nu finns möjligheten att förvärva Sagåskogen. Det är en mycket välskött och produktionsinriktad skogsfastighet om 668 hektar med suverän arrondering. Virkesförrådet uppgår till 84 800 m3sk och skogens åldersfördelning ger de bästa förutsättningarna för rejäla slutavverkningar samtidigt som god tillväxt är att vänta. Det finns goda jaktmöjligheter på framförallt kronhjort men även älg, rådjur och vildsvin.

Kan förvärvas av juridisk person.

Läs mer om Sagåskogen under fliken Till salu. Där kan ni även beställa ett kompendium.

Ni får inte heller glömma alla andra fina gårdar vi har till salu just nu! Bland annat Vissboda och Gräsö Skogar.