norra husby

Nora Norra Husby är en mycket välbeskogad och produktionsinriktad skogsfastighet om 151 välarronderade hektar, belägen i Nora kommun.

Den produktiva skogsmarken utgörs av 145 hektar och virkesförrådet uppgår till ca 22 600 m3sk. Marken är lättillgänglig med välinvesterade vägar och flera vändplaner för virkestransporter. Här finns utrymme för både slutavverk-ningar och gallringar under den närmaste tioårsperioden och samtidigt behåller en ny ägare det goda totala virkesförrådet.

Det finns goda jaktmöjligheter på både älg, rådjur, vildsvin, tjäder och övrigt småvilt. Man kan även fiska i ett mindre vattenområde som kallas Kattjärnen. En ny ägare ges här goda möjligheter till både ett stimulerande skogsbruk samt trevliga jakt- och fiskeupplevelser.

FAKTA

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.