hemmesta SKOG

En stor, sammanhållen och välbelägen egendom. Så kan man med träffsäkerhet beskriva Hemmesta Skog. En egendom som är så pass välbelägen att man inom ett stenkast från tätbebyggelse plötsligt befinner sig på landet, med välväxande skog, åkerfält och dovhjortar som betar. Och ni som känner till Hemmesta förstår att denna egendom är belägen på Värmdö, strax öster om Stockholm.

Hemmesta Skog består av drygt 370 hektar varav 317 hektar skog. Markerna är vackert varierande från norr, där åkermark blandas med skogsholmar, till söder, där storskogen tar vid med växande träd i alla åldrar. Byggnadsbeståndet är lättskött och hanterbart i form av ett par uthyrda bostäder och några ekonomibyggnader. På markerna finns gott om jakttorn som säkerställer en spännande jaktupplevelse oavsett om man bedriver drevjakt, vakjakt eller smygjakt. I norr ingår även ett vattenområde i Östersjön till fastigheten, beläget mellan Kolviks-viken och Mörtnäsviken.

Nu ges möjlighet för en köpare att förvärva samtliga aktier till det bolag som äger Hemmesta Skog. Detta innebär att en juridisk person kan förvärva marken, utan krav på förvärvstillstånd eller att dyra transaktionskostnader, i form av lagfart, uppstår. Hemmesta Skog passar således den som söker en Stockholmsnära placering i mark, där man i väntan på framtida bostadsutveckling kan bedriva ett rationellt skogsbruk. Och varför inte passa på att jaga med sina vänner medan man väntar?

FAKTA

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.