Bolltorp skogar

Karl Danielsson Egendomar har äran att presentera en produktionsinriktad skogs- och jordbruksfastighet i Östergötland. Bolltorp Skogar uppgår till 768 hektar varav 483 hektar består av välskött och välväxande skogsmark och 171 hektar åkermark med bra bördighet och arrondering. Därtill kommer även 56 hektar betesmark med flera vackra ekbackar. Vad som gör detta innehav särskilt intressant är att fastigheten säljs i bolagsform, vilket innebär att en juridisk person kan förvärva Bolltorp Skogar.

Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 84 000 m3sk och består till absolut största delen av tall och gran. Skogens nästintill optimala åldersfördelning möjliggör ett rejält utrymme för slutavverkning och gallring, samtidigt som Bolltorps ungskogar tryggar tillväxten för framtiden. Bestånden nås lätt, tack vare det goda vägnätet.

Åkermarken befinner sig i region 2, enligt den äldre indelningen, och är således av hög kvalitet. Oavsett om en ny ägare väljer att bruka marken själv eller arrendera ut den, så kommer den innebära ett bra årligt kassaflöde.
Bolltorp Skogar erbjuder mycket spännande jakt tack vare den goda tillgången på älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. Jakten är omgående tillgänglig för en köpare om denne så önskar. Utöver jakten finns även en å där man kan fiska kräftor och övrig matfisk.

Bolltorp Skogar är beläget ca 2,5 mil söder om Norrköping och avståndet till Stockholm uppgår till ca 19 mil.

Juridisk person kan förvärva Bolltorp utan krav på förvärvstillstånd. Försäljningen sker i form av överlåtelse av samtliga aktier i Skogskällan Syd AB.

FAKTA

  • Söderköping
  • 768 hektar
  • Pris: 90 000 000 SEK

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.