köp skog i bolag

Nu ges möjligheten att förvärva samtliga aktier i ett bolag med rätt att köpa jord- och skogsbruksmark. Under 2019 sålde detta bolag hela sitt fastighetsinnehav, varav en del till en fysisk köpare. Bolaget kan därmed genomföra ersättningsköp för motsvarande produktions-förmåga som avyttrats till denne fysiska person. Genom att förvärva detta bolag har man således en möjlighet att som juridisk person köpa jordbruksmark eller skogsmark från fysiska personer.

Ett förvärv av ett bolag med så kallade ”återköpsrätter” är fördelaktigt på flera sätt. En juridisk person kan till exempel använda sig av sitt eget kapital för att förvärva en jord- eller skogsfastighet utan att först behöva skatta ut kapitalet privat till bolagets ägare. Vidare kan man som ägare till dessa återköpsrätter förvärva privatägda fastigheter utan att konkurrera mot andra juridiska personer. I det fallet att man önskar exploatera mark som klassas som jord- eller skogsbruksmark kan man enkelt överlåta området till detta bolag, utan att först göra detaljplan. Det går också alldeles utmärkt att paketera sin egen privatägda fastighet i detta bolag för att till exempel underlätta ett generations-skifte eller slippa skatt på reavinst vid en försäljning. Vänligen kontakta oss för mer information.

FAKTA

  • Bolag
  • 100 – 1000 hektar
  • Pris: 5 000 000 SEK

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.