bergslagen skogar

Karl Danielsson Egendomar har nu möjligheten att erbjuda ett mycket fint och välskött skogsinnehav beläget i Bergslagen. Sammanlagt består skogsinnehavet av 823 hektar mark varav ca 760 hektar produktiv skogsmark. Vad som särskilt utmärker detta skogsinnehav är hur välskött det är. Samtliga åtgärder i form av röjning och plantering är utförda.  Det finns gott om utrymme för avverkning och gallring samtidigt som tillväxten i skogen är hög. Till detta kommer ett utomordentligt bra vägnät med breda och bärkraftiga vägbanker för tunga timmertransporter. För den jakt- och fiskeintresserade finns bra möjligheter till spännande jakt efter älg, rådjur och vildsvin. Orre och tjäder finns i skogarna liksom vatten med inplanterad regnbågsfisk. 

Skogsinnehavet i Bergslagen är fördelat på flera fastigheter, koncentrerat i tre områden. Det nordligaste innehavet ligger i Avesta, kallas för Östanfors Skog och består av drygt 500 hektar mark.  I närheten av Nora finner vi skogen Norra Husby om ca 150 hektar och strax söder om Karlskoga finns fastigheten Östervik om strax under 170 hektar mark. Nedan finns en översiktlig presentation över hela innehavet, och det är möjligt att klicka på kartorna för att få mer information om respektive fastighet. Som köpare har man möjlighet att förvärva hela innehavet alternativt inkomma med anbud på delar av innehavet. Enskild visning av fastigheterna bokas med handläggarna, men spekulanter har möjlighet att på egen hand besikta skog och mark. Det finns bommar  till de enskilda vägarna och kod till dessa kan erhållas från någon av handläggarna. Anbud önskas senast den 25 april.

FAKTA

  • Bergslagen
  • 823 hektar
  • Pris: 94 000 000 SEK

MÄKLARE

ASSISTERANDE MÄKLARE

Beställ prospekt

Fyll i uppgifterna för att få prospekt via mail eller post.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookie används.